Friday, April 22, 2011

Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18

Devon Sawa is shirtless with fake (I hope) tattoos on the episode "Into the Dark" of Nikita.


Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e18
Devon Sawa Shirtless on Nikita s1e180 comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin